БългарскиEnglish
НАЧАЛО ПРОДУКТИ СТАТИИ

WEB ЛАКОРДА

     
СТАТИИ

Статии и анализи
Правната информационна система ЛАКОРДА предлага внимателно подбрани статии по разнообразни правни и счетоводни проблеми. Текстовете варират от практически въпроси в ежедневието, като например регистрация на едноличен търговец, през анализи на изключително интересни от юридическа гледна точка въпроси като правата на лицето, заснето на фотография в аспекта на Закона за авторското право и сродните му права и конституционното право на личен живот, до задълбочени изследвания на проблеми на правото на Европейския съюз.
Автори като доц. д-р Борис Ланджев, Захари Торманов, Здравка Калайджиева, Проф. Фрид ван Хуф, Вълчин Даскалов и други разглеждат и анализират важни въпроси от сферите на: търговско право, облигационно право, защита на конкуренцията, обществени поръчки, трудово право, данъчно право, осигурително право, правото на интелектуална собственост, правата на човека, право на ЕС и други.
Много от статиите се публикуват за първи път в електронен вариант в справочна информационна система.
Текстовете са оформени по начин, който да прави тяхното четене възможно най-бързо и леко.

Анотации и коментари на интересни материали от специализирания печат
Правната информационна система ЛАКОРДА предлага анотации - те обхващат най-разнообразни теми като: апорт в търговско дружество, обезпечително производство, устройство на територията, наказателен процес, граждански процес и арбитраж, административен процес, адвокатура, осигуряване, права на човека и много други.
Също така ЛАКОРДА предлага качествен набор от коментари на интересни материали от специализирания печат.