Поръчайте с до 20% отстъпка!
БългарскиEnglish
НАЧАЛО

WEB ЛАКОРДА

     

ТВОЕТО ИНФОРМАЦИОННО ПРЕВЪЗХОДСТВО

ЛАКОРДА АД е водещата компания за правен, експертен и бизнес софтуер с най-богатото съдържание от над 20 000 000 документа нормативна, съдебна и фирмена информация. Правните ни бази данни обхващат актовете от Правото на Европейския съюз, Българско законодателство, Съдебна практика на българските съдилища и световно признати юрисдикции, Правни и административни процедури, вкл. и действащи на територията на ЕС, но които се прилагат пряко за български фирми и граждани, Формуляри, Експертна информация в областта на счетоводството и данъчното законодателство – казуси, данъчен процес и одитиране. Информация за търговски дружества и субектите, регистрирани в България, както и специализирани продукти, придаващи допълнителна стойност.

Само ЛАКОРДА ви предоставя ЛАКОРДА ИНТЕЛЕКТ - интерактивна среда  за динамично визуализиране на нормативни актове, съдебна практика, анотации, бизнес зависимости и друга свързана графична информация.

С БИЗНЕС ЧАРТ ще откриете детайлни финансови диаграми на компаниите за последните 4 години и прогноза за стабилността им за следващите 2 години.

ЕЖЕДНЕВНА СИГУРНА АКТУАЛИЗАЦИЯ - най-бързо в ЛАКОРДА се отразяват официалните сканирани документи, промените и новите регистрации на фирми в новия Търговски регистър, всеки

РЕШЕНИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛИСТА

ден получавате данните от „Официален вестник на Европейския съюз” и „Държавен вестник” в деня на обнародване. 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ подписа с нас лицензно споразумение, по силата на което цялото Право на Европейския съюз на български и английски език се предлага в България в електронен вид от ЛАКОРДА АД.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ на Република България работи с правно-информационните продукти на ЛАКОРДА АД по силата на сключен договор. Министерствата, данъчната администрация, прокуратурите, съдилищата, включително Върховният касационен съд и Европейският съд по правата на човека работят с ЛАКОРДА. Над 80% от финансовите институции в цяла България избраха и ползват ежедневно ЛАКОРДА.

ПОВЕЧЕ ОТ 25 000 ПОТРЕБИТЕЛИ в администрацията, дружествата от корпоративния сектор, банките, застрахователните дружества, холдингови компании, съдилища, адвокатски кантори, държавни институции, консултантите и най-добрите правни, счетоводни, маркетинг, финансови и бизнес професионалисти работят с продуктите на ЛАКОРДА АД.

За първи път на българския информационен пазар ЛАКОРДА АД предоставя интелигентно контекстно търсене, позволяващо Ви още по-бързо да се ориентирате в милионите документи и да получите от търсенето точно тази информация, която очаквате.

ЛАКОРДА Ви осигурява релевантно търсене с подсказващо филтриране на резултатите по категории за още по-лесна ориентация. Търсенето на Лакорда превъзхожда това на Google и Microsoft (които също предлагат релевантност) не само с богатата информация, която осигуряваме на Вас - нашите потребители, а и с водещата технология за бързо категоризиране и достъп до документи спрямо желан от Вас контекст.

Единствено ЛАКОРДА автоматично следи за Вас процедурите по несъстоятелност, промяна на адрес или представляващи, заличаване, процедури по ликвидация, публикуване на финансови отчети и много други критерии относно вашите клиенти, доставчици и конкуренти.

СТАНЕТЕ И ВИЕ НАШ ПАРТНЬОР!

САМО В ЛАКОРДА - 24 УНИКАЛНИ ПРЕДИМСТВА!
Защо винаги получавате повече с ЛАКОРДА?